Video Giáo Dục

Những phim/video được sưu tập trong trang này chủ yếu dành cho các em nhỏ, nhưng mọi lứa tuổi đều thích hợp. Cũng như Ngài thiền sư Ô Sào đã từng nói với ông Bạch Cư Dị "...con nít lên 3 nói được, nhưng ông già 80 vẫn làm không được".Để tránh tình trạng bị gián đoạn nếu Internet chậm, quý liên hữu và quý bạn có thể tải phim xuống máy của mình để xem.
- Phim lẻ:  Bấm chuột phải lên phim, chọn "Save link as...", hay "Save target as...".
Phim tập:  Bấm chuột trái để hiển thị các tập phim, xong bấm chuột phải lên trên các tập.