Thông Báo
THƯ MỜI
CỘNG TU NIỆM PHẬT

10277 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Kính Thưa Quý Liên Hữu Phật Tử và Quý Đồng Hương!

      Chúng con cùng Quý Liên Hữu đồng tu Tịnh Tông Học Hội người Việt, nay hội đủ nhân duyên lành tổ chức "Đạo Tràng Niệm Phật" mỗi tháng 2 lần, tuần thứ nhất và tuần thứ ba vào ngày Chủ Nhật tại Orange County. Chúng con nương theo lời dạy của Lão Hòa Thượng Tịnh Không, theo quy hướng Tịnh Độ: Một quyển Kinh A Di Đà, kinh hành, niệm Phật và lễ Phật.
      Trân trọng kính mời Quý Liên Hữu đồng tu đến tu học và cùng nhau góp sức kiến lập và duy trì một Đạo Tràng Trang Nghiêm, Thanh Tịnh đúng theo nghi thức Tịnh Độ Tông.
      Kính ngưỡng nguyện Phật Lực Tam Bảo gia trì và Đức Chúng như hải để mọi người cùng phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, và đồng phát nguyện trì danh niệm Phật trở về cố hương Tây Phương Cực Lạc Quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Thay mặt Ban Tổ Chức - Trân trọng kính mời

Ghi chú:
  • Tham dự và thọ trai miễn phí
  • Liên lạc: daotrangtinhtongoc@gmail.com, Điện thoại: (714) 590-9945

Quý Liên Hữu có thể in thư mời và chương trình cộng tu trong bản PDF này.