Trích Yếu
Trên con đường tu hành, có bao giờ chúng ta ngồi tĩnh tọa, tư duy về những lời dạy của Phật, Tổ, Cao Tăng..., và tự hỏi "thật sự mình có làm, hay muốn làm theo các Ngài hay không!"  Hy vọng đọc đi đọc lại những lời trích yếu trong trang nhỏ này sẽ giúp phần nào cho mỗi chúng ta.   Xem tất cả các câu trích yếu ở dạng PDF  
<
>
Trang: